REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DANE PRZEDSIĘBIORCY

 1. Właścicielem jest firma EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka, 93-222 Łódź ul. Nurta – Kaszyńskiego 15 m.20, NIP 728-140-59-32, REGON 471622900, która prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep.

 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych.

 5. Firma EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów tylko i wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatnosci znajduje na stronie www.nawilzacze-venta.pl, udostępniona jest podczas składania zamówienia.

STRONY TRANSAKCJI

 1. Zakupów na stronie www.nawilzacze-venta.pl może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub firma, zwana dalej Nabywcą.

 2. Sprzedawcą artykułów ujętych na stronie jest firma EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka, ul. Nurta Kaszyńskiego 15 m.20, 93-222 Łódź.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Zawierane transakcje kupna-sprzedaży mogą dotyczyć wyłącznie produktów wymienionych na stronie www.nawilzacze-venta.pl .

 2. Wszystkie ceny na stronie internetowej www.nawilzacze-venta.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów przedstawionych w sklepie i wprowadzania nowych towarów do oferty.

 3. Obowiązującą ceną za dokonaną transakcje uznaje się cenę w dniu dokonania zamówienia.

 4. Oferta firmy EKO-DOM F.H.U dotyczy produktów fabrycznie nowych posiadających wymagane atesty, instrukcje obsługi i pełną kartę producentów.

TECHNICZNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, dostęp do sieci internet oraz adres poczty email.

 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sprzedający informuje, że brak akceptacji na wykorzystanie plików cookies przez Nabywcę może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie.

 4. Szczególowe informacje stanowiące integralną część niniejszego regulaminu zawarte są w Polityce Prywatności.

SKŁADANIE, POTWIERDZANIE i REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem zamówienia ze strony internetowej www.nawilzacze-venta.pl jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie produktu. Formularz zawiera informacje tj. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, adres korespondencyjny Zamawiającego.

 2. Zamawiający akceptując regulamin składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie z korzystania usług sklepu

- dane w formularzu są zgodne z prawdą

 1. Nabywca nie może kopiować, udostępniać ani zmieniać treści , zdjęć logotypów bez uzyskania zgody osoby uprawnionej.

 2. Z oferty sklepu można korzystać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, umożliwiając Nabywcy złożenie zamówienia w dowolnej porze. Udostępniam również możliwość złożenia zamówienia osobiście w siedzibie firmy po uprzednim ustaleniu terminu.

 3. Zakupów, w przypadku osób fizycznych, dokonywać mogą tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Aby złożyć poprawne zamówienie należy:

- dokonać wyboru towarów poprzez dodanie ich do koszyka

- wypełnić formularz Danych Kontaktowych ( m.in. wybrać formę płatności i dostawy )

- wypełnić formularz Dane Do Faktury

- zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane mailem lub za pośrednictwem numeru telefonu zawartego w formularzu, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od daty otrzymania zamówienia.

 2. Nabywca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 3. SPRZEDAJĄCY może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku niepełnych lub nieprawidłowych danych rejestracyjnych.

 4. Termin realizacji zamówienia to czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Zazwyczaj nie przekracza on 3 dni(przesyłka kurierska) lub 5 dni(przesyłka pocztowa).

 5. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, o czym NABYWCA zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 6. Na stronie www.nawilzacze-venta.pl w zakładce zamieszczony jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

FORMA PŁATNOŚCI

 1. Nabywca ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- za pobraniem – zapłata gotówką przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera

- przelewem – na wskazany w formularzu numer konta bankowego, przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia

- odbiór osobisty – płatność gotówką podczas odbioru osobistego zamówienia

KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Wszystkie znajdujące się na stronie www.nawilżacze-venta.pl oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Nabywcy do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie www.nawilzacze-venta.pl podane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat związanych z transakcją. Koszty przesyłki oraz formy dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedającego i Nabywcę jest cena produktu podana na stronie wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. Informacja o kosztach całkowitych przedstawiona jest przed wciśnięciem przycisku Wyślij, akceptującego zamówienie.

 4. Całkowity koszt zamówienia potwierdzany jest emailem lub podczas rozmowy telefonicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

TERMIN REALIZACJI

 1. Czas realizacji jest to czas, który upływa od daty potwierdzenia zamówienia przez Nabywcę w przypadku przesyłki pobraniowej lub od daty wpłynięcia przelewu na konto firmy EKO-DOM F.H.U. w przypadku płatności przelewem do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Nabywcę w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient  dokonuje wyboru rodzaju dostawy. Dostawy  realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską DPD lub Pocztą Polską. Przy wyborze płatności przelewem koszt przesyłki pocztowej zwykłej wynosi obecnie 15.00 zł i zostaje dodany do wartości zamówienia. Przesyłka powinna dotrzeć do Państwa w ciągu 3-8 dni roboczych. Przy wyborze płatności przelewem koszt przesyłki kurierskiej wynosi 20 zł. Przy wyborze płatności przy odbiorze koszt przesyłki kurierskiej wynosi 25 zł, przy płatności przy odbiorze Pocztą Polską wynosi 25zł. Czas dostarczenia zamówień realizowanych przez firmę kurierską, wynosi do dwóch dni roboczych. W 99% przesyłka dostarczana jest następnego dnia roboczego. Zamówienia o wartości ponad 300.00 PLN brutto dostarczamy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bezpłatnie przesyłką kurierską DPD. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 3. Maksymalny termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

 6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

Eko-Dom F.H.U. Wiesław Maślanka

Ul. Nurta – Kaszyńskiego 15 m.20

93 – 222 Łódź

Tel.601 228 901

e-mail: biuro@nawilzacze-venta.pl

 1. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Eko-Dom F.H.U. Wiesław Maślanka

Ul. Nurta – Kaszyńskiego 15 m.20

93 – 222 Łódź

 1. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 2. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie www.nawilzacze-venta.pl.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu

- lub ściśle związanych z jego osobą świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

- wysyłanie wiadomość email na adres: biuro@nawilzacze-venta.pl

- listownie na adres: EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka, ul. Nurta Kaszyńskiego 15 m.20, 93-222 Łódź

- dzwoniąc pod nr tel. 601 228 901

 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 7. Na stronie www.nawilzacze-venta.pl w zakładce zamieszczony jest wzór formularza reklamacyjnego.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I INNE PRAWA

 1. Administratorem danych osobowych jest EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka, 93-222 Łódź, ul. Nurta Kaszyńskiego 15 m.20. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu świadczenia usług przez EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osoby, których dane dotyczą mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz aktualizacji. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług przez EKO-DOM F.H.U. Wiesław Maślanka. Dane  nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

 2. Zawartość Sklepu przedstawionego na stronie www.nawilzacze-venta.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

 3. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

POZOSTAŁE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem:

http://sklep.nawilzacze-venta.pl/content/17-regulamin

 1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.