Nawilżacze i oczyszczacze powietrza - FAQ

 1. W jaki sposób działają nawilżacze powietrza Venta?

 2. W jaki sposób nawilżacze i oczyszczacze powietrza Venta oczyszczają?

 3. Kiedy najlepiej używać nawilżacza powietrza Venta?

 4. Jaki poziom wilgotności osiągnie nawilżacz powietrza Venta i jak często trzeba uzupełniać wodę?

 5. Czy na to, jak efektywny jest nawilżacz powietrza Venta, mają wpływ otwarte okna i drzwi?

 6. Czy poziom wody w basenie nawilżacza powietrza może przekroczyć osie walców?

 7. Czy do nawilżacza powietrza trzeba stosować Środek higieniczny Venta?

 8. Co się stanie, jeśli nawilżacz powietrza Venta pracuje pomimo wyparowania wody?

 9. Czy środek higieniczny dodaje się dopiero po całkowitym wyschnięciu zbiornika nawilżacza powietrza Venta?

 10. Co zrobić gdy urządzenie nie pracowało przez dłuższy okres czasu?

 11. Jak powinno się czyścić nawilżacza powietrza Venta?

 12. Jak działa środek higieniczny Venta?

 13. Czy Środek higieniczny Venta ulega biodegradacji?

 14. Czy Środek higieniczny do nawilżaczy powietrza Venta jest szkodliwy?

 15. Jak przechowuje się Środek higieniczny Venta?

 16. Jaka jest trwałość Środka higienicznego Venta?

 17. Gdzie znajduje się data produkcji Środka higienicznego Venta i jak ją odczytać?

 18. W dolnej części urządzenia i na walcach pojawił się osad. Czy zakłóca on działanie nawilżacza i oczyszczacza powietrza Venta?

 19. Jak dozuje się środek higieniczny do nawilżacza powietrza Venta?1. W jaki sposób działają nawilżacze powietrza Venta?

W wodzie obracają się walce o powierzchni 4,2m2. Suche powietrze trafia między nie i wówczas odparowuje woda z powierzchni czynnej, która nawilża powietrze. Jest ono wtedy emitowane do pomieszczenia. Kiedy powietrze w pomieszczeniu osiągnie odpowiednią wilgotność, następuje zatrzymanie odparowywania wody, dzięki czemu nie ma ryzyka nadmiernego nawilżenia powietrza.

2. W jaki sposób nawilżacze i oczyszczacze powietrza Venta oczyszcza?

Powietrze jest głównie zanieczyszczone przez kurz, dym oraz pyłki. Są ona wciągane przez oczyszczacz i trafiają między rotujące walce, przylepiając się do ich mokrych powierzchni. Następnie są spłukiwane na dno basenu, gdzie się osadzają. Takie osadzone zanieczyszczenia należy usuwać co 10-14 dni. Oczywiście z nawilżacza i oczyszczacza odparowuje tylko czysta woda.

3. Kiedy najlepiej używać nawilżacza powietrza Venta?

Nawilżacz powietrza Venta może pracować bez przerwy przez całą dobę. O sposobie jego używania decydują indywidualne potrzeby. Dzięki energooszczędnej pracy nawilżacza powietrza Venta, nie musimy obawiać się kosztów jego użytkowania.

4. Jaki poziom wilgotności osiągnie nawilżacz powietrza Venta i jak często trzeba uzupełniać wodę?

Na poziom wilgotności wpływ ma m.in. rozkład mieszkania i to, jak jest wyposażone, ilość wody w nawilżaczu powietrza, cyrkulacja powietrza oraz ogrzewanie i chłodzenie. Wilgotność względna możliwa do uzyskania wynosi 40-55% i jest zależna od warunków. W pierwszych dniach użytkowania nawilżacza powietrza Venta w pomieszczeniach z bardzo suchym powietrzem, można zaobserwować większe odparowywanie wody mimo relatywnie niskiego poziomu wilgotności.

5. Czy na to, jak efektywny jest nawilżacz powietrza Venta, mają wpływ otwarte okna i drzwi?

Nawilżacz powietrza Venta, tak jak klimatyzacja, jest najbardziej efektywny w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli jednak otworzymy wewnętrzne drzwi, może to poprawić wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniami.

6. Czy poziom wody w basenie nawilżacza powietrza może przekroczyć osie walców?

W nawilżaczu powietrza Venta LW45 basen może pomieścić 10 l wody. Nie zaleca się przekraczania osi walców, ponieważ może to skutkować zakamienieniem, a nawet uszkodzeniem przekładni. Większa powierzchnia czynna walców daje wyższą skuteczność nawilżania i oczyszczania, o czym należy pamiętać.

7. Czy do nawilżacza powietrza trzeba stosować Środek higieniczny Venta?

Tak. Dzięki niemu w nawilżaczu i oczyszczaczu powietrza nie będą gromadziły się osady mineralne – są one twarde i trudne do usunięcia, a dzięki środkowi higienicznemu, łatwo będzie je wypłukać podczas wymiany wody. Ponadto dzięki środkowi higienicznemu wzrasta skuteczność nawilżacza, ponieważ tworzy on warstewkę wody na walcach, przez co cała powierzchnia czynna walców jest w pełni wykorzystywana. Stosowanie środka higienicznego zapewnia również brak nieprzyjemnych zapachów.

8. Co się stanie, jeśli nawilżacz powietrza Venta pracuje pomimo wyparowania wody?

Nie należy obawiać się uszkodzenia nawilżacza powietrza – nie będzie on jednak spełniać swojej roli, ponieważ nawilża i oczyszcza powietrze tylko kiedy jest w nim woda. Brud i kurz z powietrza, które związuje środek higieniczny osadzą się na dnie zbiornika.

9. Czy środek higieniczny dodaje się dopiero po całkowitym wyschnięciu zbiornika nawilżacza powietrza Venta?

Nie ma takiej konieczności. Składniki środka higienicznego pozostaną w nawilżaczu powietrza w suchej postaci, ponieważ są nielotne. Żeby rozpuścić aktywny środek higieniczny, do zbiornika nawilżacza powietrza wystarczy nalać świeżej wody. Przypominamy, że jedna dawka środka higienicznego daje ochronę przed osadami wapniowymi na 10-14 dni.

10. Co zrobić gdy nawilżacz powietrza Venta nie pracował przez dłuższy czas?

Wystarczy użyć oczyszczacza/odkamieniacza Venta i gruntownie wyczyścić urządzenie. Najlepiej zrobić to przed planowaną przerwą w używaniu nawilżacza powietrza Venta - w ten sposób zgromadzone osady nie zdążą wyschnąć i stwardnieć.

11. Jak powinno się czyścić nawilżacz powietrza Venta?

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Basen nawilżacza należy co 10-14 dni wycierać wilgotną gąbką. Walce należy opłukać, dodatkowo można również je przetrzeć. Pamiętaj, by sięgać po płyny do Venty i korzystać z nich zgodnie z zaleceniami. Podczas czyszczenia uważaj, by silnik nawilżacza powietrza nie miał kontaktu z wodą.

12. Jak działa środek higieniczny Venta?

Dzięki środkowi higienicznemu nawilżacz powietrza Venta pracuje w sposób bardziej skuteczny i zoptymalizowany. Substancje czynne zawarte w środku higienicznym zapobiegają tworzeniu się osadu wapniowego oraz zmniejszają napięcie powierzchniowe wody, przez co wzmaga się proces odparowania. Dzięki środkowi higienicznemu na powierzchni walców warstewka wody rozprowadza się równomiernie, co wpływa na bardziej efektywne nawilżanie i oczyszczanie powietrza.

13. Czy Środek higieniczny Venta ulega biodegradacji?

Środek higieniczny Venta jest kombinacją substancji czynnych biodegradowalnych. Proces biodegradacji jest obserwowalny w ciągu 10-15 dni stosowania środka. Inne składniki środka higienicznego oraz produkty powstałe w ich reakcjach występują w naturze, zatem nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego wymieniając wodę, możemy resztki odprowadzać do sieci kanalizacyjnej.

Wyniki testów kationowych środków powierzchniowo-czynnych: OECD test potwierdzający:>90%, metoda: OECD 302 A Test zmodyfikowany SCAS:> 99%; czas trwania testu: 7 dni; metoda: OECD 302 A Wydzielanie CO2: 95,5% ; łatwo ulegają biodegradacji; czas trwania testu: 28 dni; metoda: OECD 301 B

14. Czy Środek higieniczny do nawilżaczy powietrza Venta jest szkodliwy?

Brak negatywnego wpływu na zdrowie środków higienicznych jest ważny dla wielu osób, ponieważ nawilżacze i oczyszczacze powietrza Venta bardzo często są używane przez osoby cierpiące m.in. na alergie. Środek higieniczny Venta nie wywiera negatywnych skutków dla zdrowia, co potwierdza ponad 10 lat jego obecności na rynku.

15. Jak przechowuje się Środek higieniczny Venta?

Środek higieniczny Venta należy przechowywać w miejscu chłodnym i zaciemnionym, z dala od wilgoci.

16. Jaka jest trwałość Środka higienicznego Venta?

Środek higieniczny jest trwały przez 2 lata od jego wyprodukowania, jednak po otworzeniu butelki jej zawartość należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

17. Gdzie znajduje się data produkcji Środka higienicznego Venta i jak ją odczytać?

Data produkcji zamieszczona jest na dole etykiety środka higienicznego. Przykład: CH.:2010422-2 2010 > rok 42 > tydzień 2 > dzień tygodnia - wtorek -2 > nr seryjny czyli wyprodukowano w 2010, 42 tydzień, wtorek = 19.10.2010 Termin ważności - 2 lata.

18. W dolnej części urządzenia i na walcach pojawił się osad. Czy zakłóca on działanie nawilżacza i oczyszczacza powietrza Venta?

Pojawianie się w tych miejscach osadu nie ma negatywnego wpływu na prawidłowe działanie nawilżacza powietrza. Niemniej zalecamy użycie środka higienicznego, którego stosowanie zapewnia właściwą, higieniczną pracę nawilżacza powietrza.

19. Jak dozuje się środek higieniczny do nawilżacza powietrza Venta?

Wodę w nawilżaczu powietrza uzupełnia się w miarę konieczności, natomiast co 14 dni należy ją wymieniać. W trakcie wymiany należy dodać środek higieniczny w ilości zgodnej z zaleceniami zamieszczonymi na tylnej stronie butelki.